Wynajem długoterminowy

Home/Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy to bardzo korzystna forma wynajmu nie tylko dla początkujących przedsiębiorstw, ale także firm o ugruntowanej pozycji na rynku.

Dzięki takiej możliwości, osoby stawiające pierwsze kroki w samodzielnym biznesie mogą korzystać z nowych aut. Na początku trudno jest określić potrzeby transportowe początkującej firmy, a zakup własnych aut jest kosztowny, podobnie jak ich eksploatacja. Wynajem jest również korzystniejszy i mniej obligujący niż leasing.

Rozwiązanie to jest korzystne także dla większych firm posiadających rozbudowaną flotę aut. Całość ciężaru zarzadzania flotą (ubezpieczenia, serwis, likwidacja szkód)pozostaje na barkach naszej firmy.

Wynajem długoterminowy pozwala na korzystanie z samochodów dostawczych i osobowych, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów. Jeśli któregoś z nich nie potrzebujemy, możemy oddać go do wypożyczalni, bez dalszych trudności z jego sprzedażą.

Wśród aut oferowanych przez wypożyczalnię SURIS znajdują się samochody najpopularniejszych marek, które zapewniają pełen nowoczesne wyposażenie i pełen komfort eksploatacji pojazdu.

1) CFM / LEASING DŁUGOTERMINOWY / WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY

• Finansowanie zakupu samochodów.

• Ubezpieczenie samochodów w całym okresie umowy w pełnym zakresie AC/OC/NNW/KR

• Zarządzanie flotą samochodów, w tym:

1. rejestracja samochodów,

2. przygotowanie samochodów wraz z montażem wyposażenia dodatkowego,

3. organizacja i finansowanie obsługi serwisowej samochodów, wraz z zapewnieniem samochodu zastępczego na czas niesprawności samochodu właściwego,

4. organizacja likwidacji szkód komunikacyjnych wraz z zapewnieniem samochodu zastępczego na czas wyłączenia z ruchu samochodu właściwego (dotyczy również szkód kradzieżowych i całkowitych),

5. organizacja i finansowanie sezonowej wymiany ogumienia, oraz wymiany ogumienia na skutek jego eksploatacyjnego zużycia.

• Odbiór samochodów po okresie umowy.

• Sprzedaż samochodów po okresie umowy.

• Pokrycie kosztów rzeczywistej utraty wartości (amortyzacji) samochodu.

2) CFM / LEASING DŁUGOTERMINOWY / WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY

Wynajem długoterminowy to usługa polegającą na sprzedaży Rozwiązań Transportowych, zamiast samochodów. Taka forma używania środków transportu, zwalnia z: konieczności tworzenia bądź utrzymywania dużego działu transportu, kontroli stanu samochodów, rozliczania szkód komunikacyjnych, zajmowania się sprzedażą samochodów używanych. Wynajem długoterminowy to również uproszczenie logistyki obsługi floty (serwisy, opony zimowe, negocjacje stawek ubezpieczeniowych), zdecydowanie ułatwia budżetowanie, upraszcza księgowanie i gwarantuje, że samochody są ciągle w ruchu. Zawarcie umowy Wynajmu nie wiąże się z koniecznością angażowania kapitału, lub obciążania swojej zdolności kredytowej. Kontrakt może być zawarty na okres od 24 miesięcy do kilku lat. Kalkulacja ceny różni się w zależności od okresu oraz zakładanego przebiegu, na który podpisywana jest umowa. Program wynajmu długoterminowego składa się z następujących elementów:

• Dobór odpowiednich parametrów samochodu

• Finansowanie zakupu

• Ubezpieczenie samochodów w całym okresie umowy w pełnym zakresie AC/OC/NNW/KR

• Zarządzanie flotą samochodów, w tym:

• Rejestracja samochodów,

• Przygotowanie samochodów wraz z montażem wyposażenia dodatkowego,

• Organizacja i finansowanie obsługi serwisowej

• Zapewnienie samochodu zastępczego na czas niesprawności samochodu właściwego,

• Organizacja likwidacji szkód komunikacyjnych

• Sezonowa wymiana ogumienia

• Assistance w razie awarii na drodze (holowanie samochodu, opieka nad kierowcą).

• Sprzedaż samochodów po okresie umowy

• Pokrycie kosztów rzeczywistej utraty wartości (amortyzacji) samochodu Korzyści dla Klienta:

• Brak konieczności rozbudowy działu transportu. W zależności od wielkości floty potrzebna jest jednak osoba do koordynacji działań flotowych.

• Brak konieczności obciążania swojej zdolności kredytowej środkami przeznaczonymi na zakup samochodów.

• Poprawa wskaźników bilansowych (obniżenie sumy bilansowej, obniżenie wskaźnika finansowania aktywów kapitałami własnymi)

• Gwarancja pokrycia wszystkich kosztów związanych z eksploatacją samochodu. Kosztem Klienta jest jedynie koszt paliwa i uzupełniania płynów eksploatacyjnych.

• Jedna miesięczna faktura na ustaloną kwotę. Możliwość precyzyjnego zaplanowania kosztów. Redukcja kosztów związanych z księgowaniem wielu drobnych faktur.

• Brak ryzyka, że sprzedaż samochodówko po okresie ich używania przyniesie niespodziewane straty.

• Uszkodzenie samochodu w wyniku awarii, wypadku drogowego, lub kradzież auta nie spowodują przerwy w pracy pracownika – otrzyma on na czas naprawy samochód zastępczy podobnej klasy.

3) CFM / LEASING DŁUGOTERMINOWY / WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY

Podstawowa różnica pomiędzy Leasingiem a Wynajmem Długoterminowym Problemy z nazewnictwem Środki trwałe w Wynajmie Długoterminowym w Polsce Czym jest leasing i na czym polega wie już raczej każdy przedsiębiorca w naszym kraju. Czym jest wynajem długoterminowy (występujący pod pojęciami car fleet management, zarządzanie flotą, full service leasing i jeszcze innymi) też wie raczej każdy. Nie każdy jednak zna bliżej szczegóły tego typu usług. Przywykliśmy w Polsce do nazywania leasingiem transakcji, które co prawda pod względem podatkowym i prawnym są formą dzierżawy, natomiast w rzeczywistości jest to również forma nabycia środka trwałego.

Efekt faktyczny z reguły jest taki sam jak przy zaciągnięciu kredytu, gdzie po prostu spłacamy raty, które uwzględniają również wartość środka trwałego. Po zakończeniu umowy leasingu za symboliczną opłatę (bardzo często 1% wartości) stajemy się formalnym właścicielem przedmiotu leasingu. Podstawowa różnica pomiędzy Leasingiem a Wynajmem Długoterminowym Zasadniczo umowy wynajmu długoterminowego również są leasingiem w sensie pojęcia prawnego i podatkowego. W praktyce jednak nie spłacamy kapitału, a płacimy jedynie za użytkowanie przedmiotu leasingu oraz pokrywamy jego utratę wartości. Dlatego tym co przede wszystkim różni leasing od wynajmu długoterminowego jest wysokość opłaty rezydualnej (wartości końcowej): * w leasingu będzie to z reguły najmniejsza możliwa (najczęściej 1%) * w wynajmie długoterminowym jest to wysokość odpowiadająca mniej więcej wartości rynkowej środka trwałego w dniu zakończenia umowy. Sprowadza się to więc to najzwyklejszej dzierżawy, gdzie po zakończeniu umowy oddajemy środek trwały, mogąc zawrzeć kolejną na nowy.

Problemy z nazewnictwem Należy wspomnieć, że to co u nas funkcjonuje pod pojęciem wynajmu długoterminowego w krajach bardziej rozwiniętych gospodarczo jest po prostu leasingiem operacyjnym. W Europie Zachodniej czy też USA poprzez leasing rozumie się właśnie formę dzierżawy, gdzie przedmiotu leasingu nie wykupuje się, ale po jakimś czasie (najczęściej 36-48 miesiącach) oddaje się użytkowany przedmiot i rozpoczyna nową umowę leasingu na nowy przedmiot. W Polsce, dla odróżnienia od leasingu w wydaniu do jakiego przywykliśmy, stosowane jest inne nazewnictwo. Przy czym żadne z określeń nie oddaje do końca istoty rzeczy i nie opisuje rzeczywistości w całości. – Wynajem Długoterminowy – pod tym pojęciem kryją się umowy leasingu/dzierżawy/wynajmu, w której wartość końcowa przedmiotu leasingu odpowiada jego wartości rynkowej w dniu zakończenia umowy. Płacąc miesięczne raty pokrywamy jedynie utratę wartości przedmiotu leasingu oraz zarobek firmy finansującej. – Full Service Leasing (FSL) – pojęcie to może odnosić się zarówno do powyżej zdefiniowanego Wynajmu Długoterminowego jak i klasycznego Leasingu. Full Service Leasing określa cały pakiet usług, gdzie oprócz finansowania podstawowego, firma leasingowa/CFM bierze na siebie również sprawy związane z obsługą serwisową, kosztami wymiany opon, ubezpieczeniem, assistance, kosztami pojazdów zastępczych, kartami paliwowymi, itp. Jest to więc usługa podstawowa (finansowanie) połączona z dodatkowymi (zarządzanie). Należy wspomnieć przy okazji, iż niektórzy utożsamiają z FSL właśnie wynajem długoterminowy, który powinien zawierać usługi finansowania i zarządzania. Natomiast dla odróżnienia stosują pojęcie Wynajem Niepełny, którym określana jest jedynie usługa finansowania w formie wynajmu. – Zarządzanie Flotą – istnieją również rozwiązania, które ograniczają się jedynie do usług zarządzania. W takim przypadku przedsiębiorcy zlecają firmom zewnętrznym jedynie usługi szeroko pojętej opieki nad całą flotą pojazdów. – Car Fleet Management (CFM) – jest to pojęcie, które przyjęło się najszerzej.

Mimo, iż wolnym tłumaczeniu z angielskiego jest to jedynie zarządzanie flotą pojazdów i tak często dosłownie jest używane również w Polsce, to jednak mianem tym określana jest cała branża firm świadczących usługi zarówno samego finansowania (wynajem, leasing), jak i FSL (finansowanie + zarządzanie) oraz samego zarządzania. Z tej też przyczyny, również na ForumLeasing.pl, na potrzeby niniejszego cyklu będziemy używać określenia Car Fleet Management (CFM) jako określające całe opisywane zjawisko. Środki trwałe w Wynajmie Długoterminowym w Polsce – samochody osobowe (najczęściej) – lekkie samochody ciężarowe i dostawcze (często) – samochody ciężarowe (rzadziej) Nie rozwinęły się usługi wynajmu innych środków trwałych niż środków transportu. Finansowanie Firmy CFM, podobnie jak ma to miejsce w leasingu, kupują pojazd, który ma spełnić nasze kryteria. Zakupu takiego może dokonać bezpośrednio finansujący według naszej specyfikacji, możemy też sami wskazać dostawcę i wybrany przez nas samochód. Wysokość opłat miesięcznych uwzględnia utratę wartości samochodu oraz zarobek firmy finansującej. O ile zarobek (marża) jest sprawą indywidualną, i zależny jest od polityki finansującego jak i naszych zdolności negocjacyjnych, o tyle utratę wartości można dość łatwo wyliczyć i zweryfikować. Firma CFM wylicza ile wart będzie samochód po zakończeniu okresu najmu biorąc pod uwagę takie rzeczy jak markę, model, wyposażenie, również kolor nadwozia, no i przede wszystkim zadeklarowany przez nas przebieg pojazdu. Musimy przy okazji pamiętać, że przekroczenie limitu kilometrów, który podaliśmy spowoduje konieczność dopłaty. W ten właśnie sposób firma CFM obliczy opłatę rezydualną (wartość końcową), która zostanie ujęta w umowie. Oczywiście, podobnie jak w leasingu, po zapłaceniu wykupu będziemy mogli nabyć samochód po zakończeniu umowy. O ile w leasingu najczęściej wymagana jest opłata wstępna (z reguły 10-20%), o tyle w przypadku wynajmu długoterminowego nie ma takiej konieczności. Udział własny nie jest wymagany, aczkolwiek jest możliwy, jeśli z jakiegoś powodu uznamy, że jest to dla nas opłacalne (udział własny zmniejsza wysokość raty). Usługę finansowania rozszerzyć można o szereg usług „zarządczych”. Możemy wybrać jedynie kilka spośród nich, jak i zdecydować się na pełną obsługę (full-service leasing).

Dla niektórych firm CFM niektóre usługi zarządzania są obligatoryjne w ofercie i najczęściej jest to usługa ubezpieczenia. Ubezpieczenie Podobnie jak w leasingu, ubezpieczenie Auto Casco jest ubezpieczeniem wymaganym przez finansującego. Firma CFM najczęściej ma podpisaną indywidualną umowę z ubezpieczycielem, dzięki czemu ubezpieczenie takie może mieć rozszerzony zakres ochrony w stosunku do standardowej oferty dla klientów indywidualnych. Koszt ubezpieczenia doliczony jest do rat. Może on uwzględniać również usługę rozliczania szkód – wówczas formalności na siebie biorą pracownicy finansującego. Samochód zastępczy Jest to również usługa, której koszt może być doliczony do rat. Z reguły jest on symboliczny i pokrywa gotowość firmy CFM do podstawienia samochodu zastępczego na czas likwidacji szkody ubezpieczeniowej, awarii, itp. Serwis (okresowe przeglądy) W racie ujęty może być również zryczałtowany, płatny miesięcznie koszt przeglądów.

Jego wysokość jest uzależniona od tego jakie przebiegi roczne zadeklarujemy przy podpisywaniu umowy. Przy czym pamiętać należy, że przeglądy takie muszą odbywać się w sieci, z którą współpracuje nasza firma CFM. Z reguły są to autoryzowani dealerzy danej marki i większe sieci świadczące usługi serwisowe (np. Norauto, itp.) Wymiana opon Kolejna opcja zryczałtowana, zależna od zadeklarowanego przebiegu dotyczy kosztów wymiany opon. Firma CFM zapewnia nam tym samym dostarczenie nowych kompletów opon po zużyciu. Koszt zawierać może również koszty wymiany opon lato/zima, zima/lato i jest doliczany do miesięcznej raty. Karty paliwowe W ramach obsługi floty możemy otrzymać od firmy CFM karty paliwowe. Ich posiadacze mogą rozliczać się bezgotówkowo za zatankowane paliwo oraz bezgotówkowo korzystać z sług stacji pozostających w sieci obsługiwanej przez dany program. Są to ekstra koszty nie ujęte w ratach miesięcznych, a ich wysokość ustalana jest indywidualnie. Zarządzanie flotą Jest to szereg usług związanych z obsługą floty. Raporty, optymalizacja i kontrola tras, sprawozdawczość, itp.

• Najtańsza oferta : – Jeśli posiadasz wkład własny w postaci gotówki lub używanego samochodu w rozliczeniu zaproponujemy Ci niską ratę. Możliwa opcja wykupu użytkowanego samochodu po zakończeniu finansowania lub wynajem nowego modelu.

• Regularne raty bez wkładu własnego : – Równej wysokości raty bez wkładu własnego i obciążania KRS w przypadku firm, nie obciążasz zdolności kredytowej twojego przedsiębiorstwa. Wygodnie i bez niespodzianek zaplanujesz wydatki. W ramach miesięcznej raty dostajesz pełną obsługę, nie zaskoczą Cię żadne niespodziewane wydatki.

• Auto nowe co pół roku : – Umowy użytkowania na 6 miesięcy, po okresie wynajmu wymieniamy twój samochód na zupełnie nowy z możliwością zmiany modelu i marki w zależności od Twoich zmieniających się potrzeb.

• W oczekiwaniu na zamówiony model jeździsz samochodem zastępczym : – Jeśli wybrany przez Ciebie model wymaga zamówienia i oczekiwania na odbiór, udostępnimy Ci samochód zastępczy w podobnym wyposażeniu i klasie abyś mógł rozpocząć wynajem niezwłocznie.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się także z naszą polityką prywatności

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się także z naszą polityką prywatności

Rozumiem